naše služby boxy

Dluh, úvěr (půjčka):

 • Smlouva o převzetí dluhu
 • Uznání a zajištění dluhu
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o úvěru

Nájem:

 • Smlouva o nájmu
 • Smlouva o nájmu nebo podnájmu bytu
 • Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání
 • Pacht

Převod nemovitých věcí :

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Návrh na vklad práva do KN
 • Smlouva o úschově finančních prostředků
 • Směnná smlouva

Nemovité věci – další:

 • Právo stavby
 • Smlouva o zřízení či zániku věcného břemene (služebnosti)
 • Smlouvy k zajištění závazku (zástavní, o zajišťovacím převodu apod.)

Převod movité věci:

 • Kupní smlouva – převod movité věci
 • Darovací smlouva – převod movité věci

Dílo:

 • Smlouva o dílo

Společenství vlastníků jednotek:

 • Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
 • Stanovy SVJ

Daňová přiznání:

 • Daň z převodu nemovitostí
 • Znalecké posudky

PENB - průkaz energetické náročnosti budov

 • průkaz energetické náročnosti budov
Zpět na NEMAZAT